Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av januar 2019, opp fra 5,6 prosent måneden før.

Publikums innenlandske lånegjeld var 5 752 milliarder kroner ved utgangen av januar, ifølge nye tall fra kredittindikatorstatistikken.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Jan. 2016 5.3 6.1 3.5 6.2
Feb. 2016 5.2 6 3.8 5.3
Mar. 2016 4.9 5.8 3.4 5.1
Apr. 2016 5.1 6 3.3 5.7
Mai 2016 4.8 5.9 2.6 5.7
Juni 2016 5 6 3 5.4
Juli 2016 5 5.9 3.3 5.1
Aug. 2016 5 6.1 3 5
Sep. 2016 5.1 6.3 2.6 6.4
Okt. 2016 5 6.1 2.7 5.9
Nov. 2016 5.2 6.5 2.7 5
Des. 2016 4.8 6.3 1.9 5.6
Jan. 2017 5 6.5 2.2 5.8
Feb. 2017 5 6.6 1.8 6.4
Mar. 2017 5.2 6.7 2.2 6.1
Apr. 2017 5.1 6.5 2.3 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.1 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.1 6.7 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.5 4.3
Mar. 2018 6.3 5.9 7.5 4.6
Apr. 2018 6.4 5.9 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
Juni 2018 5.9 5.8 6.3 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5.0
Aug. 2018 5.9 5.8 6.6 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5.1 4.8
Okt. 2018 5.8 5.8 6.1 4.7
Nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
Des. 2018 5.6 5.5 5.5 6.6
Jan. 2019 5.7 5.6 5.8 6.4

Sterkere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 464 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 5,6 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 5,5 prosent måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 771 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 5,8 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 5,5 prosent måneden før.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av januar. Dette beløp seg til 4 640 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 6,0 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 5,6 prosent fra måneden før.

Svakere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 0,6 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 2,6 prosent måneden før.

Utenlandsgjelden fortsatte å falle i 4. kvartal 2018

Publikums samlede lånegjeld inkludert utenlandsgjelden (K3) var 6 954 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2018, hvorav utenlandsk lånegjeld utgjorde 1 223 milliarder kroner.

Publikums gjeld til utenlandske kreditorer fortsatte å falle i 4. kvartal. Tolvmånedersveksten styrket seg fra -12,4 prosent til -10,4 prosent fra 3. kvartal fram til utgangen av 4. kvartal 2018.

Størsteparten av utenlandsgjelden er tatt opp av ikke-finansielle foretak.

Sektorendring for bompengeselskaper

Bompengeselskapene i Norge har endret sektortilhørighet fra kommunale aksjeselskaper til statsforvaltningen. Dette innebærer at gjelden til disse selskapene ikke lenger er inkludert i kredittindikatoren. Endringen er gjennomført i september 2018 med virkning i statistikken fra januar 2018.

Ny metode for sesongjustering fra januar 2019

Fra januar 2019 er metode og praksis for sesongjustering harmonisert med anbefalinger fra Eurostat. Sesongjusterte data fra og med januar 2018 er revidert.

Kontakt