Nedgang i årsresultatet for de finansielle holdingselskapene

Publisert:

Årsresultatet for de finansielle holdingselskapene ble redusert med 12 prosent fra 2017 til 2018. Nedgangen skyldes først og fremst reduserte inntekter fra eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper.

Årsresultatet ble redusert med 2,7 milliarder kroner og kom opp i 19,6 milliarder i 2018.

Forvaltningskapitalen vokste med 3,8 prosent og nådde 145 milliarder i 2018. Denne utviklingen skyldes økte verdier på eierinteresser i konsern- og tilknyttede selskaper

Kontakt