Innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,6 prosent fram til utgangen av november.

Ved utgangen av november 2019 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 022 milliarder kroner, viser nye tall fra kredittindikatorstatistikken

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Nov. 2016 5.2 6.5 2.7 5
Des. 2016 4.8 6.3 1.9 5.6
Jan. 2017 5 6.5 2.2 5.8
Feb. 2017 5 6.6 1.8 6.4
Mar. 2017 5.2 6.7 2.2 6.1
Apr. 2017 5.1 6.5 2.3 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.1 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.2 6.6 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
Mar. 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
Apr. 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
Juni 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5.0
Aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5.0 4.8
Okt. 2018 5.8 5.8 6.0 4.7
Nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
Des. 2018 5.6 5.6 5.5 6.6
Jan. 2019 5.8 5.7 5.8 6.4
Feb. 2019 5.8 5.7 5.6 7.3
Mar. 2019 5.9 5.7 5.8 7.6
Apr. 2019 5.8 5.7 5.7 7.0
Mai 2019 5.7 5.6 5.7 6.8
Juni 2019 5.8 5.6 5.8 6.8
Juli 2019 5.6 5.3 5.8 7.0
Aug. 2019 5.5 5.2 5.7 6.9
Sep. 2019 5.8 5.1 7.0 7.0
Okt. 2019 5.6 5.0 6.1 7.6
Nov. 2019 5.6 5.2 5.8 7.8

Gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 619 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var 5,2 prosent fram til utgangen av november. 

Årets omgjøring av studielån til stipend er flyttet fra november til juli. Dette har ført til at husholdningenes gjeldsvekst i perioden juli-oktober har ligget på et lavere nivå sammenliknet med tidligere år. Vi anslår at tolvmånedersveksten i husholdningenes lånegjeld var 0,2 prosentpoeng lavere enn den ville vært dersom denne endringen ikke hadde skjedd. Når vi nå i november får en tilsynelatende sterkere vekstrate, er det mer nærliggende å anslå at vekstraten er tilbake på et normalnivå i november, og vi kan anslå at veksten fra forrige måned tilnærmet er uendret når vi tar høyde for endringen i omgjøringen av studielån. 

Tilsvarende har reduksjon i tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld vært 0,1 prosentpoeng i perioden juli-oktober. Og vi kan anslå at tolvmånedersveksten i november svekker seg omlag 0,1 prosentpoeng sammenliknet med måneden før. 

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 858 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var 5,8 prosent fram til utgangen av november, ned fra 6,1 prosent forrige måned.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av november. Dette beløp seg til 4 880 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,6 prosent fram til utgangen av november, ned fra 5,9 prosent ved utgangen av oktober. Noe av denne nedgangen kommer av at utlån er flyttet fra bank til finansieringsforetak. Følgelig vil dette vises i transaksjons- og vekstberegningene for disse långiverne.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 3,8 prosent ved utgangen av november, opp fra 3,2 prosent måneden før.