Statistikkområde

Arbeid og lønn: Lønn og arbeidskraftkostnader

Alt innhold for delområdet lønn og arbeidskraftkostnader

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Jobbene med lavest lønn

  Rapporter 2021/01

  Rapporten legger vekt på å forklare egenskaper ved de 20 prosent lavest lønnede arbeidsforholdene (jobbene), og når det er relevant belyser vi lønnstakerne som besitter slike jobber.

  Publikasjon
 • Alder og yrke påvirker lønnsgapet

  Likelønnsdagen i år faller på 16. november, basert på at gjennomsnittlig månedslønn for kvinner er 87,6 prosent av menns. Det er store forskjeller i lønnsgapet mellom menn og kvinner, og generelt er det slik at jo yngre man er, jo mindre er gapet.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Nedgang i samlet kontantlønn

  Totale utbetalinger av kontantlønn var 3,1 prosent lavere i april, sammenlignet med samme måned i fjor.

  Artikkel
 • Vekst i arbeidsgiveravgiften

  Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift utgjorde 1 434 milliarder kroner i 2019, som er 6,0 prosent mer enn året før. Privat sektor hadde størst vekst med 6,3 prosent.

  Artikkel
 • Lønnsutvikling og lønnsforskjeller blant «unge voksne» utdannet i 2007

  Rapporter 2020/19

  Et viktig utviklingstrekk i arbeidsmarkedet de to siste tiårene er den stigende lønnsulikheten, med særlig lav lønnsvekst i laveste desil, se Greier og Grini (2018). Lønnsforskjellene ser ut til å oppstå i «fertil» alder.

  Publikasjon
 • Månedlig statistikk om lønnssummer

  Statistisk sentralbyrå etablerer ny månedlig statistikk. Den vil vise utviklingen i sum beløp for grunnlag for arbeidsgiveravgift og kontantlønn.

  Artikkel
 • Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

  Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men fremdeles jobber kvinner langt mer deltid enn menn. De velger også oftere yrker med lavere lønn.

  Artikkel
 • Høyeste lønnsvekst på flere år

  Fra september 2018 til september 2019 økte månedslønnen med 3,7 prosent. De siste to årene har veksten vært henholdsvis 2,4 og 2,9 prosent.

  Artikkel
 • Høyest lønn for lastebil- og trailerlærlinger

  For første gang har Statistisk sentralbyrå publisert lønnsstatistikk for lærlinger. Lærlingene med yrket som lastebil- og trailersjåfør hadde høyest månedslønn, mens lærlingene med yrket som frisør hadde lavest.

  Artikkel
 • Sykefravær gir dårligere lønnsutvikling

  Selv om de fleste lønnstakere får full sykelønn i Norge, er det ikke sikkert at lønn er helt upåvirket av sykdom. Sykefravær gir en noe svakere lønnsutvikling på kort sikt, og dette kan trolig forsterkes over tid.

  Artikkel
 • Høyest lønn i Bærum

  De som bor i Bærum kommune hadde høyest månedslønn i fjor med en median på 49 200 kroner. Asker og Oppegård ligger på de neste plassene på listen.

  Artikkel
 • Vekst i arbeidsgiveravgiften

  Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift utgjorde 1 353 milliarder kroner i 2018, 5,7 prosent mer enn året før. Offentlig sektor hadde størst vekst med 6,8 prosent

  Artikkel
 • Her kan du sjekke lønna i ditt yrke

  Hvor mye er det vanlig å tjene i ditt yrke? Her er en oversikt over gjennomsnittlig månedslønn i nærmere 400 ulike yrker.

  Artikkel
 • Lønnsveksten tar seg opp

  Månedslønna økte med 2,9 prosent fra september 2017 til september 2018. De siste årene har vært preget av lav lønnsvekst sammenliknet med resten av 2000-tallet. De to foregående årene var veksten i månedslønna på henholdsvis 1,6 og 2,3 prosent.

  Artikkel