Artiklar om arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Artiklar, analysar og publikasjonar


2021

Artikkel / 23. desember 2021

Jobbvekst og lavere ledighet i høst

Før innføringen av de nye smitteverntiltakene, ble det registrert en vekst i antall jobber på 2,1 prosent fra juli til oktober. I samme periode gikk arbeidsledigheten ned fra 4,3 til 3,6 prosent.

Artikkel / 25. november 2021

Auke i sysselsettinga og nedgang i arbeidsløysa

Det blei 38 000 fleire sysselsette og tilsvarande færre arbeidslause personar frå juni til september, viser sesongjusterte tal. I september utgjorde dei sysselsette 68,8 prosent av befolkninga, mens arbeidsløysa var på 3,6 prosent.

Artikkel / 28. oktober 2021

Arbeidsløysa på 4,0 prosent

I august var det 115 000 arbeidslause personar i Noreg. Vi må tilbake til mars 2020 for å finne eit lågare tal.

Artikkel / 23. september 2021

Færre arbeidslause

Ifølgje sesongjusterte tal frå arbeidskraftundersøkinga var arbeidsløysa 4,2 prosent i juli. Det svarer til ein nedgang på 0,6 prosentpoeng frå april.

Artikkel / 1. september 2021

Sterk auke i sysselsettinga

Justert for sesongvariasjonar gjekk talet på sysselsette opp med 43 000 personar frå mars til juni. I same periode var det berre mindre endringar i arbeidsløysa. Dei 138 000 arbeidslause i juni svarte til 4,8 prosent av arbeidsstyrken.