436389_tabell_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/innvarbl/kvartal
436389_tabell
statistikk
2021-02-11T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere
no
true

Registrerte arbeidsledige blant innvandrere (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)4. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Registrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppefullscreen-iconRegistrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppeexcel-iconRegistrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppecsv-iconRegistrert helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn og verdensregion. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe
Tabell 2Registrerte helt arbeidsledige, etter landbakgrunn (verdensregion) og antall år bosatt i Norge. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppefullscreen-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter landbakgrunn (verdensregion) og antall år bosatt i Norge. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppeexcel-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter landbakgrunn (verdensregion) og antall år bosatt i Norge. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppecsv-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter landbakgrunn (verdensregion) og antall år bosatt i Norge. Absolutte tall og i prosent av personer i alt 15-74 år i hver gruppe
Tabell 3Registrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppefullscreen-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppeexcel-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppecsv-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe
Tabell 4Registrerte helt arbeidsledige, etter kjønn, innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppefullscreen-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter kjønn, innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppeexcel-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter kjønn, innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppecsv-iconRegistrerte helt arbeidsledige, etter kjønn, innvandringsbakgrunn, to-delt landbakgrunn og alder. Absolutte tall og i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe
Tabell 5Deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av befolkningen 15-74 år i hver gruppefullscreen-iconDeltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av befolkningen 15-74 år i hver gruppeexcel-iconDeltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av befolkningen 15-74 år i hver gruppecsv-iconDeltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak, etter innvandringsbakgrunn, landbakgrunn (verdensregion) og kjønn. Absolutte tall og i prosent av befolkningen 15-74 år i hver gruppe

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB