421817
/arbeid-og-lonn/statistikker/arbstatus/aar
421817
statistikk
2020-09-03T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Utdanning;Sosiale forhold og kriminalitet
no
arbstatus, Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordningerSosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og lønn, Utdanningsnivå, Utdanning, Trygd og stønad, Sysselsetting, Innvandring og innvandrere, Utdanning, Arbeid og lønn, Sosiale forhold og kriminalitet
true

Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger2019

Innhold

Publisert:

Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger1
PersonerProsentPersoner, endring fra året før
201920192018 - 2019
1Bosatte 15 år og over
I alt4 431 711100,038 661
Arbeidsstyrken2 779 16162,725 119
Kun sysselsatte1 962 75844,39 211
Kombinerer arbeid med andre aktiviteter eller ytelser767 58517,318 866
Sysselsatte og under ordinær utdanning318 8987,27 278
Sysselsatte og mottar arbeidsavklaringspenger27 7100,6-2 198
Sysselsatte og mottar uføretrygd60 0051,42 056
Sysselsatte og mottar AFP/ alderspensjon160 3043,67 084
Sysselsatte ellers200 6684,54 646
Registrerte arbeidsledige48 8181,1-2 958
Utenfor arbeidsstyrken1 652 55037,313 542
Deltakere på arbeidsmarkedstiltak47 9841,1-6 591
Under ordinær utdanning299 9846,8-2 543
Mottakere av arbeidsavklaringspenger55 1651,2-5 130
Mottakere av uføretrygd257 2075,810 022
Mottakere av AFP68 0241,510 319
Mottakere av alderspensjon694 72115,77 524
Andre ordninger51 9801,2-1 051
Ukjent status177 4854,0992