398445
/arbeid-og-lonn/statistikker/arblonn/kvartal
398445
statistikk
2020-05-06T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Arbeid og lønn
no
arblonn, Antall arbeidsforhold og lønn, arbeid, jobb, jobber, konjunktur, konjunkturutvikling, lønn, lønnstaker, arbeidstakerArbeid og lønn, Sysselsetting, Lønn og arbeidskraftkostnader, Innvandring og innvandrere, Arbeid og lønn
true

Antall arbeidsforhold og lønn1. kvartal 2020

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Antall jobber, lønnstakere og gjennomsnittlig avtalt månedslønn, etter kjønn
1. kvartal 20201. kvartal 2019 - 1. kvartal 2020
Absolutte tallProsentvis endring
Antall jobber (arbeidsforhold)
Begge kjønn2 891 5041,1
Menn1 492 0921,3
Kvinner1 399 4120,9
 
Antall lønnstakere
Begge kjønn2 630 1171,1
Menn1 388 3581,2
Kvinner1 241 7590,9
 
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn (kr)
Begge kjønn45 4103,5
Menn47 7403,3
Kvinner42 5603,8