Økonomiske analyser, 3/2000

Utviklingen i sysselsetting og lønn etter utdanningsnivå

Publisert:

Denne artikkelen presenterer ny statistikk for sysselsetting og lønn etter utdanningsnivå for årene 1978-1996. Statistikken viser at det har vært en betydelig økning i sysselsettingens utdanningsnivå over de siste tiårene. Innenfor de fleste næringer, både private og offentlige, industrielle og tjenesteytende, har antall sysselsatte med lav utdanning sunket mens antall sysselsatte med høy utdanning har økt. Innenfor industrien, hvor den totale sysselsettingen har falt i lange perioder, har antall arbeidstakere med fagbrev økt kraftig. I privat tjenesteyting har det vært en generell vekst for alle grupper med utdanning utover grunnskole. Offentlig forvaltning har befestet sin stilling som hovedarbeidsgiver for kvinner med utdanning på universitets- og høyskolenivå, mens privat sektor er viktigst for menn med slik utdanning. De foreløpige lønnstallene viser at de med høyest utdanning i lange perioder har tapt lønnsmessig i forhold til de med lavere utdanning.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt