Økonomiske analyser, 5/2012

Ungdomsarbeidsledighet og konjunkturer

Publisert:

Ungdommene rammes hardest i nedgangstider. Ungdomsarbeidsledigheten er svært konjunkturfølsom. En stor del av denne konjunkturfølsomheten består imidlertid av at ungdommene trekker seg ut av arbeidsmarkedet i dårlige tider, noe som forsterker svingningene i arbeidsledigheten målt i prosent av arbeidsstyrken. Hoveddelen av ungdommene er under utdanning, og en stor del av de arbeidsledige har utdanning som hovedaktivitet. Utdanningspolitikken har fungert som et viktig komplement til arbeidsmarkedspolitikken i dårlige tider. 

 

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt