Økonomiske analyser, 5/2012

Sysselsatte med ekstra lange arbeidsuker

Publisert:

En del personer arbeider betydelig mer enn det som tilsvarer normal heltid. I 2011 var det 184 000, eller 7 prosent av alle sysselsatte, som hadde en avtalt eller vanlig arbeidstid på 45 timer eller mer i uka. Enda flere, 11 prosent, hadde en faktisk arbeidstid i referanseuka på dette nivået. Særlig lange arbeidsuker er mest typisk for selvstendig næringsdrivende som bønder og fiskere, men også for transportarbeidere og sysselsatte i lederyrker. Andre yrkesgrupper, for eksempel oljearbeidere, kan ha lange arbeidsuker mens de er på jobb, men siden dette kompenseres ved lavere arbeidstid ellers, blir ikke gjennomsnittet høyere enn normalt.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt