Publisert Tittel Åpne
3. september 2019 Fleire ledige stillingar Artikkel
16. mai 2019 Auke i ledige stillingar Artikkel
14. februar 2019 Fall i ledige stillingar Artikkel
8. november 2018 Auken i ledige stillingar held fram Artikkel
3. september 2018 Framleis auke i ledige stillingar Artikkel
16. mai 2018 Auken i ledige stillingar held fram Artikkel
15. februar 2018 Fleire ledige stillingar Artikkel
9. november 2017 Stabilt tal på ledige stillingar Artikkel
5. september 2017 Fleire ledige stillingar Artikkel
18. mai 2017 Fleire ledige stillingar Artikkel