Økonomiske analyser, 5/2012

Gjør registerdata AKU overflødig?

Publisert:

Administrative registerdata gir tallrike muligheter for forskning av høy kvalitet med stor politikkrelevans. I denne artikkelen tar vi til orde for at vi i Norge bør satse tungt på å videreutvikle og utnytte det komparative fortrinnet registerdata har gitt oss som empiriske samfunnsforskere. Tross utviklingen av registerdata vil AKUforbli en viktig kilde for internasjonale sammenlikninger og kunnskap om holdninger, verdier og erfaringer, samtidig som undersøkelsens design bør vurderes.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt