Lønnstakere etter yrke og innvandrerbakgrunn. Menn. Asia, Afrika etc. 4. kvartal 2018

Tilbake til artikkelen

Lønnstakere etter yrke og innvandrerbakgrunn. Menn. Asia, Afrika etc. 4. kvartal 2018
  Lønnstakere ekskl. innvandrere Asia, Afrika etc. Andel i heltid1
  Lønnstakere ekskl. innvandrere Asia, Afrika etc.
1Basert på hovedarbeidsforholdet.
Lønnstakere i alt     82,9 66,1
52 Salgsyrker 4,6 9,1 48,7 35,6
53 Pleie- og omsorgsarbeidere 3,3 8,4 31,5 30,0
91 Renholdere mv, 0,4 8,1 60,8 45,5
51 Yrker innen personlig tjenesteyting 2,7 7,5 68,1 57,7
I alt 11,0 33,1    
         
33 Medarbeidere innen økonomi, administrasjon og salg 8,9 3,4 92,4 82,5
31 Ingeniører mv, 8,5 4,0 94,6 94,9
24 Rådgivere innen økonomi, administrasjon og salg 5,1 2,0 94,2 93,4
13 Ledere av enheter for vareproduksjon og tjenesteyting 5,1 1,1 95,6 93,9
21 Realister, sivilingeniører mv, 4,3 2,7 95,7 97,0
74 Elektrikere, elektronikere mv, 3,5 1,3 86,8 83,9
12 Administrative og merkantile ledere 3,0 0,6 95,5 90,2
I alt 38,4 15,1    

Faktaside

Kontakt