Lønnstakere 20- 66 år etter kjønn og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2018

Tilbake til artikkelen

Lønnstakere 20- 66 år etter kjønn og innvandrerbakgrunn. 4. kvartal 2018
  Lønnstakere ekskl. innvandrere Innvandrere
  EØS etc. Asia, Afrika etc.
Menn      
Andel i heltid 83,8 79,9 68,8
Gjennomsnittlig stillingsprosent for alle lønnstakere 93,0 93,7 88,3
Kvinner      
Andel i heltid 62,3 58,3 49,9
Gjennomsnittlig stillingsprosent for alle lønnstakere 84,7 84,3 79,3

Faktaside

Kontakt