Publikasjon

Notater 2003/9

Exploring the change in skill structure of labour demand in Norwegian manufacturing

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen