Økonomiske analyser, 5/2012

Eldre i arbeidslivet

Publisert:

Andelen eldre mellom 55 og 74 år som deltar i arbeidslivet var om lag 50 prosent i 2011. Det er det samme som i 1972. Det har likevel skjedd store endringer i sammensetningen av eldres sysselsettingsandeler i disse årene. Den største endringen har kommet i kvinnenes deltakelse i yrkeslivet. Kvinnenes sysselsetting har økt sterkt, mens mennenes har hatt en noe mer ujevn utvikling over tid.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt