Avtalt lønn opp 0,9 prosent i industri

Publisert:

Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 0,9 prosent fra 2. kvartal 2017 til 3. kvartal 2017.

Til sammenligning viser indeksen en økning på 1,5 prosent for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift og en økning på 2,5 prosent for varehandel. I bygge- og anleggsvirksomhet ser vi en økning på 2,2 prosent i indeksen.

Kontakt