Økonomiske analyser, 5/2012

AKU 40 år

Publisert:

AKU – eller ArbeidsKraftUndersøkelsen - er en utvalgsundersøkelse hvor Statistisk sentralbyrå månedlig spør et utvalg av personer i Norge om deres forhold til arbeidsmarkedet. Formålet med AKU er å gi informasjon om utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet. AKU gir data som kan brukes både til å forstå strukturen i det norske arbeidsmarkedet samtidig som det er en av de viktige konjunkturindikatorene for norsk økonomi.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt