Mobbing i arbeidslivet

40 000 arbeidstakere utsatt for mobbing

Publisert:

Rundt regnet 40 000 arbeidstakere er utsatt for mobbing, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter at statsministerens i sin nyttårstale fokuserte på mobbing i arbeidslivet, har det i media vært nevnt ulike tall for hvor mange arbeidstakere som blir utsatt for slik mobbing.

I Statistisk sentralbyrås arbeidsmiljøundersøkelser (fra 1989 og 1993) og levekårsundersøkelser (fra 1996 og 2000) har en stilt følgende spørsmål til alle ansatte:

" Hender det at du selv blir utsatt for plaging eller ubehagelig erting av arbeidskamerater . Vil du si én eller flere ganger i uka , én eller flere ganger i måneden eller nei ?"

Andel ansatte som er
utsatt for plaging eller
erting en gang i måneden
eller oftere. Prosent
 
  1989 1993 1996 2000
 
Menn 3 3 2 2
Kvinner 3 2 2 2
 

Andelen ansatte som svarer at de blir utsatt for mobbing en gang i måneden eller oftere har holdt seg stabilt på et lavt nivå i hele perioden. Når 2 prosent av alle ansatte sier at de opplever slik mobbing, utgjør dette i overkant av 40 000 personer.

Nye tall fra levekårsundersøkelsen 2003 forventes å foreligge i juni.

Kontakt