Selvmord
[Lukk]

Nasjonalt folkehelseinstitutt har overtatt som databehandler for Dødsårsaksregisteret fra 1.1.2014, og publiserer statistikk om dødsårsaker fra og med statistikkåret 2013. Søknader om datatilgang til Dødsårsaksregisteret sendes til datatilgang@fhi.no.