Landbakgrunn

For innvandrere er dette eget fødeland. For norskfødte er dette foreldres eventuelle utenlandske fødeland.