Personbiler

Personbiler er undergruppen 78120 i SITC-nomenklaturen.