Utgiftene

Kostnader relatert til å drifte utdanningsinstitusjoner (inklusive lønnskostnader og kapitalslit), kostnader arbeidsgiver har i forbindelse med intern trening/utdanning av ansatte (jobbtrening), husholdningenes utgifter til skrivemateriell og bøker (ikke levekostnader).