EU27

Nivået per land er uttrykt som indekser i forhold til et gjennomsnitt bestående av per i dag de 27 EU-landene (EU27=100) etter at Storbritannia gikk ut av EU.