Prisnivå

Resultatene er basert på prisundersøkelser som dekker mer enn 2000 konsumvarer og tjenester gjennomført i 37 europeiske land. Prisnivået gjenspeiler priser husholdninger faktisk betaler, inkludert avgifter og eventuelle subsidier. Prisene samles inn i hovedstadsområdet i hvert land, og justeres senere til landsgjennomsnitt og årsgjennomsnitt.