Kraftforsyning

Dette består i PPI i all hovedsak av strømpriser og nettleie, med en mindre andel damp, gass og varmtvann til oppvarming.