Hovedalternativet

Hvert alternativ beskrives ved tre bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder og innvandring. M = middels, L = lav og H = høy. MMM er vårt hovedalternativ.