Sannsynlighetsprognose

Uttrykker usikkerheten i den framtidige befolkningsutviklingen i form av intervaller rundt en bestemt verdi som er vår beste gjetning. Fordelen med en slik sannsynlighetsprognose er at brukeren får vite hva SSB forventer når det gjelder mulige avvik mellom prognose og virkelighet, og hvor mye slike avvik varierer på tvers av aldersgrupper, eller mellom menn og kvinner. En sannsynlighetsprognose gir ikke et mer treffsikkert anslag for framtiden, men gir rikere informasjon.