Kohortlevealder

Forventet levealder er et periodemål. Dødsrater etter kjønn og alder tildeles hypotetiske årskull et gitt kalenderår. Når dødeligheten synker blir faktisk levealder underestimert. Kohortlevealder tar hensyn til at dødeligheten minsker framover og gir et mer realistisk mål på hvor lenge vi faktisk kommer til å leve.