Nettoinnflytting

Innflytting minus utflytting. Kan også omfatte inn- og utvandring, men da går det fram i teksten.