Fødselsoverskudd

Fødte minus døde, også kalt "naturlig folketilvekst". Negativt fødselsoverskudd omtales som fødselsunderskudd.