Sysselsatte til stede på jobb

Sysselsatte trukket fra de som var midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende.