Ordinær arbeidstaker

Personer som arbeider for lønn eller annen godtgjørelse og arbeidet ikke er maritimt, skal rapporteres et ordinært arbeidsforhold i a-ordningen.