Frilansere

En person som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller annen godtgjørelse uten tjenesteforhold/ansettelsesforhold (ikke ansatt) og uten å være selvstendig næringsdrivende, skal rapporteres som frilanser/oppdragstaker eller honorarpersoner i a-ordningen.