Prisnivå

Prismaterialet undersøkelsen bygger på gjenspeiler den prisen kjøperen faktisk betaler, inkludert avgifter. Prisene er inklusive merverdiavgift, eventuelle subsidier, og ikke-refunderbare avgifter. Korttidstilbud og spesielle rabatter som ikke er tilgjengelige for alle konsumenter inkluderes i hovedsak ikke. Prisene samles inn i hovedstadsområdet i hvert land, og justeres senere til landsgjennomsnitt og årsgjennomsnitt.