Øvrige månedene

Gjennomsnittet av omsetningen for månedene januar til og med november i 2019.