Andel som jobber deltid

For deltidsindikatoren er det brudd i tidsserien pƄ grunn av ny datakilde og ny metode for estimering av arbeidstid fra 2015. Denne kan derfor ikke sammenliknes over hele tiƄrsperioden