For første gang

SSB publiserte likestillingsindeks for kommuner fra 1999-2008. Fra og med 2009 (tall for 2008) ble denne revidert til den versjonen av indikatorsettet som fortsatt publiseres i dag. Likestillingsindeksen inneholdt seks indikatorer, hvorav to har utgått og de fire øvrige er revidert.