OECD

Organisasjonen for √łkonomisk samarbeid og utvikling, har 36 medlemsland per september 2019.