Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG)

Norsk, statseid gruveselskap som siden 1916 har drevet den norske kullproduksjonen på Svalbard.