Utførte ukeverk

Totalt antall arbeidede timer i løpet av en uke regnet om til heltidsstillinger.