Utenfor arbeidsstyrken

Personer som ikke er i jobb og som heller ikke ser etter en jobb. Dette er vanligvis pensjonister eller skoleelever.