Arbeidsmarkedsstatuser

Sysselsatt (i jobb), arbeidsledig (ikke i jobb, men ser aktivt etter en og er tilgjengelig til å ta en), eller utenfor arbeidsstyrken (verken sysselsatt eller arbeidsledig).