Flyttebalanse

Positiv flyttebalanse er hvis flere flytter til enn fra et område. Negativ flyttebalanse er hvis flere flytter fra enn til.