Kommunestørrelse

De fleste kommuner i Norge har få innbyggere. Kommunene er her gruppert i tre grupper: Under 5 000 innbyggere, 5 000-19 999 innbyggere, og 20 000 eller flere innbyggere. I 2017 hadde godt over halvparten av kommunene, eller 224 kommuner, en befolkning på under 5 000 innbyggere. Videre hadde 142 kommuner mellom 5 000 og 20 000 innbyggere. Kun 59 kommuner har en befolkning på over 20 000 innbyggere.