Heltid

Arbeidstid på 37 timer eller mer per uke klassifiseres automatisk som heltid. Arbeidstid på 32-36 timer per uke regnes som heltid hvis intervjuobjektet bekrefter at dette utgjør heltid i hans eller hennes yrke.