Lønnstakere

Personer i jobb som mottar kompensasjon for arbeid i form av lønn. Også kalt ansatte.