Arbeidsforhold

Statistikken omfatter ansatte lønnsmottakere. En person kan være ansatt i flere virksomheter, og antall arbeidsforhold vil derfor overstige antall personer i populasjonen. Det er kun aktive arbeidsforhold med lønn i tellingsmåneden som inngår i statistikken. Selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av statistikken.