Arbeidsledige

Personer som ikke hadde inntektsgivende arbeid, men som forsøkte å skaffe seg arbeid i løpet av de siste fire ukene og som kunne ha tatt en jobb de ble tilbudt i løpet av de to kommende ukene. Arbeidsledighetsprosenten beregnes ut ifra arbeidsstyrken, altså arbeidsledige / (arbeidsledige+sysselsatte).